wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna ? Regulamin

Odbiór osobisty po uzgodnieniu

Witamy w sklepie internetowym

RegulaminREGULAMIN SKLEPU

I Informacje ogólne i definicje:

1.Internetowy sklep dostępny pod adresem skleptronik.eu prowadzony jest przez firmę Andrzej Jordanek NIP 547-024-51-50

2. Siedziba firmy znajduje się w Kobiernicach Ul. Stawowa 7A

3. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem skleptronik.eu zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4.Prowadzimy sprzedaż z wysyłką towaru na terenie Polski

6.Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

7.Dane zamieszczone na stronach sklepu internetowego skleptronik.eu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

Definicje:

Sprzedający – Andrzej Jordanek właściciel sklepu internetowego skleptronik.eu

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nabywająca towary od Sprzedającego.

Sklep – internetowy sklep, dostępny pod adresem skleptronik.eu prowadzony przez firmę Andrzej Jordanek

Towar – produkty sprzedawane przez Sprzedającego, dostępne w Sklepie

Koszyk – narządzie w systemie sklepu umożliwiające złożenie zamówienia, zawierające informacje
o ilości i cenach Towaru wybranego przez Klienta, wartość zamówienia oraz ewentualnych kosztach dodatkowych (koszt przesyłki), dopuszczające możliwość zmian w zamówieniu przed jego wysłaniem do Sprzedającego.

Umowa – pisemna lub ustna umowa kupna/sprzedaży, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, wymagająca dla swej ważności złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

II Ceny

1.Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych.

2.Ceny w Sklepie mogą ulegać zmianie. W takim przypadku wiążącą dla Sprzedającego i Klienta jest cena widniejąca przy Towarze w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3.Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Ceny Towaru opisanego jako „na zamówienie”, mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie ceny Towaru „na zamówienie” Klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia. Zamówienie będzie zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta zmienionej ceny. Klient ma prawo nie zaakceptować zmienionej ceny i odstąpić od Umowy .

III Dostępność Towaru

1.Sprzedający dokłada wszelkich starań aby Towar oferowany w Sklepie był stale dostępny
w magazynie

2. O dostępności danego Towaru informuje czas wysyłki zaznaczony przy danym Towarze
w przypadku Towaru znajdującego się w magazynie czas taki to 24 godziny.

3.W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, za które Klient dokonał już płatności i które Klient zdecydował się anulować, wpłacona przez Klienta kwota zostanie w całości zwrócona na podane przez niego konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych.

IV Składanie zamówień

1.Dostęp do Sklepu i składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2.Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu kiedy zamówienie zostało złożone.

3.Do składania zamówień w Sklepie nie jest wymagana rejestracja konta Klienta.

4.Jeśli jednak Klient zdecyduje się założyć konto w sklepie, zostanie poproszony o wprowadzenie swoich danych teleadresowych, a także loginu i hasła do systemu Sklepu.

5.W trakcie rejestracji konta wysyłany jest do potencjalnego Klienta link weryfikujący. Konto zostaje aktywowane dopiero po wykorzystaniu tego linka.

6.Klienci nie zarejestrowani proszeni są o wprowadzenie swoich danych teleadresowych oraz adresu dostawy każdorazowo przy składaniu zamówienia.

7.Tworzenie zamówienia przez Klienta polega na dodawaniu określonych produktów do Koszyka wraz z określeniem zamawianej ilości. Do momentu wysłania zamówienia do Sprzedającego Klient może dowolnie korygować zawartość Koszyka.

8.Po zakończeniu wprowadzania Towaru do Koszyka Klient może podać adres dostawy inny niż adres jego zamieszkania lub siedziby, wybrać formę zapłaty oraz sposób dostarczenia przesyłki.

9.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z powiadomieniem/potwierdzeniem zamówienia. Wiadomość ta zawiera numer zamówienia, zbiorcze zestawienie zamówienia oraz kwotę do zapłaty zawierającą koszty dostawy według wybranej przez Klienta opcji.

V Płatność i dostawa

1.Klient ma następujące możliwości dokonania płatności: przelew tradycyjny lub płatności oferowane przez Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Metody dostawy i formy płatności dostępne w sklepie internetowym:

Metoda dostawy Dostępne formy płatności
Przesyłka kurierska
paczkomaty
Przedpłata – przelew na konto sprzedawcy,
Przelewy24  (DialCom),
   

2.Koszty dostawy są dokładnie określone z góry przed dokonaniem zakupu i zależą od wybranej formy płatności oraz rodzaju przesyłki. Koszt dostawy jest opisany dokładnie na stronie "dostawa i płatność"

VI Gwarancje reklamacje, zwroty

1.Rezygnacje i zwroty

Klient może zrezygnować z już złożonego zamówienia. Rezygnacji można dokonać do chwili wysłania Towaru ze Sklepu. W przypadku gdy Klient podjął decyzję o rezygnacji po tym czasie, przysługuje mu prawo do zwrotu Towaru na warunkach ustawowych to jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy płatność za towar i najniższy koszt wysyłki który znajduje się na sklepie
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru . Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:


Andrzej Jordanek

43-356 Kobiernice

ul. Stawowa 7A


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do towarów na zamówienie które są cięte na wymiar na zamówienie klienta np. kable, rurki, oraz towary zakupione na firmę

w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Andrzej Jordanek

43-356 Kobiernice

ul. Stawowa 7A

skleptronik,eu


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia...........................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Zwracany Towar winien być w stanie nie pogorszonym, bez oznak użytkowania i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.

Do Towaru zwracanego powinien być dołączony dowód potwierdzający zakup oraz dane dotyczące konta bankowego, na które Sprzedający powinien dokonać zwrotu środków.

Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie Towaru zwracanego przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego zabezpieczenia, Towar nie będzie przyjęty.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Po dotarciu zwrotu do Sprzedającego dokona sprzedający zrobi zwrot gotówki

2. Reklamacje

Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji są określone na załączonym do Towaru druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub są realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT.

Wszystkie produkty, które nie posiadają odrębnej gwarancji producenta, obejmuje 24-miesięczna rękojmia Sprzedającego. Dla firm 12-miesięczna

Sprzedający informuje, iż przystąpi do rozpatrywania reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu. Im szybciej zatem Klient zgłosi roszczenia, tym szybciej Sprzedający będzie w stanie przystąpić do ich rozpatrywania.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:.

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail

Reklamację uważa się za uzasadnioną, gdy Towar posiada wadę fabryczną, lub gdy nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu zamówionego Towaru do Klienta albo gdy dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem Klienta.

Gdy reklamacja okaże się uzasadniona Sprzedający wymienia Towar na nowy, wolny od wad i dostarcza go do Klienta na swój koszt.

W razie braku możliwości wymiany wadliwego Towaru na nowy Sprzedający dokona jego naprawy. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru oraz kosztów jego dostawy wraz z kosztem dostarczenia reklamowanego Towaru, jeżeli Klient realizował wysyłkę takiego Towaru na własny koszt.

Za niezgodność Towaru z umową nie może być uznana sytuacja, w której Klient został poinformowany i wyraził zgodę na zmiany w umowie np. w sytuacji, gdy zgodził się na zamiennik Towaru lub na Towar powystawowy, albo z wyprzedaży.

Reklamacje jakościowe rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia przekazania wadliwego produktu przewoźnikowi. Do reklamowanego produktu Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis usterki lub wady produktu, zawierający również dane kontaktowe do osoby reklamującej.

 

VII Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa preambuła Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.

 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Subskrybenta newslettera w przedmiotowych celach.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub Subskrybent newslettera.

 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sprzedającego stanowi:

 5. a) konieczność realizacji umów zawartych przez ze Sprzedającym, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 6. b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 7. c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 8. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1., chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.

 9. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności.

 10. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Sprzedającego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) po sprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedającego (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu.

 11. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedający świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).

 2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczną.

 3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.

 4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera może dokonać jedynie po rejestracji konta w sklepie.

 5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres email Sprzedającego.”

 

IX Postanowienia końcowe

 

 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: skleptronik.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 845 00 85

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

 4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

 5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

 7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2020r.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu